Marie Ann Gilté

2019/12/17

Verken en ontwikkel je emotionele intelligentie

Emotioneel intelligent zijn, betekent dat je je eigen gevoelens en die van anderen kan lezen, om je er dan op een authentieke manier mee te verbinden

Er schuilt ook een sterke sociale component in emotionele intelligentie. Als je begrijpt hoe jij je voelt en hoe anderen zich voelen, beweeg je je makkelijker en effectiever in je relaties. 


5 kenmerken van emotionele intelligentie

De Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman onderscheidt een vijftal elementen :

1.      Zelfbewustzijn | Je begrijpt en doorvoelt je emoties. Je bent in staat om op een eerlijke manier naar jezelf te kijken en hebt voeling met je sterktes en zwaktes. Je weet bijvoorbeeld dat je doelgericht bent, maar dat je nog wat geduld moet leren oefenen.

2.      Zelfmanagement | Dit is het vermogen om om te gaan met je emoties en impulsen, zodat je bijvoorbeeld niet ‘te kwaad’ wordt en je minder laat meesleuren door impulsieve reacties of beslissingen. 

3.      Motivatie | Je bent in staat om je te focussen en kan je ook flexibel opstellen. Je bent productief en effectief, en kan je onmiddellijke behoeften uitstellen in functie van langetermijndoelen.

4.      Empathie of het onderkennen van de emoties bij anderen | je kan je verplaatsen in de behoeften en perspectieven van de mensen om je heen. Daardoor is het makkelijker om naar hen te luisteren en je relaties in goede banen te leiden.

5.      Sociale vaardigheden of omgaan met anderen | je bent een teamplayer, helpt anderen om zich te ontwikkelen en communiceert op een krachtige en authentieke manier.


Vergroot je emotionele intelligentie met 2 oefeningen

Je kan de 5 kenmerken van emotionele intelligentie leren en ontwikkelen. Deze 2 oefeningen helpen jou daarbij:

 

Investeer 5 minuten per dag om jezelf beter te leren kennen

Besef dat echt geluk in jezelf te vinden is, meer bepaald in het leren omgaan met wat je in jezelf aantreft. Neem elke avond even de tijd om terug te blikken op je dag en beantwoord deze vragen:

  •  Wat was vandaag echt belangrijk voor me? Welke kwaliteit gaat hiermee samen?
  • Hoe kan ik me ontwikkelen om meer van deze kwaliteit in mijn leven te brengen?

Noteer je antwoorden in een dagboek en lees af en toe wat je hebt neergeschreven. Zo leer jezelf beter kennen en richting geven aan je leven.

 

Ga af en toe in de schoenen van de ander staan

Kies één ontmoeting per dag, tijdens een gesprek of meeting, waarbij je je voorstelt dat je in de schoenen van de ander staat. Ervaar de wereld zoals die persoon die ervaart en probeer dit perspectief een paar minuten vol te houden.

Merk op in welke schoenen je makkelijker of minder makkelijk gaat staan en hoe deze oefening je helpt om ten volle naar de ander te luisteren en rekening te houden met zijn/haar invalshoek.

 

Tot slot…

Onze emotionele intelligentie is een krachtig kompas om door het leven te navigeren. Naast onze gevoelens bevat het ook een belangrijke sociale component. Door ons daar bewust van te zijn, werken we psychoactief en activeren we ons potentieel.