Marie Ann Gilté

2021/02/23

Open dialoog en écht contact voor meer verbinding

Open dialoog en echt contact voor meer verbinding

De nauwe contacten die je ervaart in je gezin, in je familie, in je relatie, in je vriendschappen … helpen je om geluk en plezier te ervaren en om individueel te groeien, en rijker en vollediger te worden. Af en toe brengen ze echter ook meningsverschillen en conflicten met zich mee, die een impact hebben op persoonlijk en emotioneel vlak.

Samenleven in onze complexe wereld vraagt vaak om een nieuwe soort maturiteit. Het vergt emotionele en communicatieve vaardigheden die we vaak niet in onze opvoeding hebben meegekregen.

Hieronder geef ik een aantal tips over hoe je deze vaardigheden verder kunt ontwikkelen. 


1.     Onderzoek wie jij bent met jouw unieke geschiedenis en je kwetsbaarheden

Iedereen wordt sterk beïnvloed en gemotiveerd door eigen emotionele thema’s, die vaak gekoppeld zijn aan onze jeugd. Soms hebben we bovendien ook de neiging om onze eigen verborgen verlangens op anderen te projecteren.

Stel je de vraag wat jouw drijfveren, waarden, patronen aijn. Leer jezelf zien en kennen. Zo kan je autonomie en kwetsbaarheid ontwikkelen en een diepgaande betekenis aan je leven geven, in de diverse domeinen in je leven. En dat zal je relatie met anderen ten goede komen. 


2.     Van ontgoocheling naar vriendschap

Psychiater en psycholoog Carl Jung gaf aan dat relaties (en in het bijzonder huwelijken) zich zelden of nooit zonder crisis ontwikkelen. Iets waar dus vaak ook pijn mee gepaard gaat.

Als je de ontgoochelingen door relaties met anderen kunt toelaten, dan leer je jezelf en de ander ook beter kennen. Je kan dan meer met een open blik op zoek gaan naar wat voor jou en wat voor de ander belangrijk is en kiezen hoe je hiermee wilt omgaan, vanuit het besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geluk. 


3.     Ontwikkel nieuwe relationele vaardigheden

Volgens psychologe Polly Young-Eisendrath zijn nieuwe vaardigheden nodig om aanwezig te kunnen zijn in een open dialoog, met een open ruimte tussen jezelf en de ander waar Mindfulness voelbaar aanwezig is. 

In deze open ruimte, kunnen we oefenen om steeds meer aanwezig te blijven, ook wanneer er onzekerheid of verwarring komt of wanneer we stress in de communicatie met de ander ervaren.

Echte dialoog biedt de mogelijkheid om dingen anders te zien, door de ogen van iemand anders. En zo ook erkennen dat de ander (je partner, vriend, kind) niet hetzelfde hoeft te willen van of in het leven. Daarvoor is het belangrijk om een zekere gelijkmoedigheid in je eigen gevoelens te ervaren.

Kortom, je kan jezelf beter leren kennen door in dialoog te treden met de ander.

 

4.      Ontwikkel mededogen voor jezelf en anderen

Het is belangrijk om mededogen te ontwikkelen zodat je een bredere kijk kunt hebben op jezelf en de ander. Mededogen helpt om verschillen bij anderen te accepteren en ook elkaars sterktes en zwaktes te erkennen.


Authentieke verbinding is de sleutel voor échte dialoog

Het is belangrijk om mededogen te ontwikkelen zodat je een bredere kijk kunt hebben op jezelf en de ander. Mededogen helpt om verschillen bij anderen te accepteren en ook elkaars sterktes en zwaktes te erkennen.

Relaties met anderen zijn verrijkend en inspirerend. Ze brengen echter ook spanningen en conflicten met zich mee die ons helpen om individueel te groeien. Het creëren van een open ruimte waarin je steeds meer aanwezig kan zijn, is de sleutel voor echte dialoog. Hiervoor is vooral verbinding nodig, niet alleen met de ander, maar ook met jezelf.  

Je kan je relatie met jezelf of met de ander zien als een tuin: als je je je tuin onderhoudt, geeft het je fruit en bloemen van de zaden die je geplant hebt.

Wil je nieuwe relationele vaardigheden ontwikkelen? Dat kan binnen een Integral Coachingtraject, individueel of samen met je partner. 
Contacteer me voor een vrijblijvend gesprek.