Marie Ann Gilté

Dichter bij jezelf 
met Integral Coaching®
Worstel je met jezelf? Wil je dichter komen bij wie je bent? 
Kies voor een uniek Integral Coachingstraject met oefeningen op maat voor duurzame verandering. 

Herken je dit bij jezelf :

 • Een stem fluistert je in dat je niet het leven leidt waar je toe in staat bent.

 • Je verwezenlijkt veel, maar hebt het gevoel dat je veel meer kan uitdrukken.

 • Je verlangt naar een authentieker leven: meer worden wie je echt bent.

 • Je neemt te weinig tijd voor jezelf en voor wat je echt nodig hebt. Dat wringt.

 • Je worstelt met jezelf en je hebt weinig invloed op je gedachten en emoties.

 • Je wordt soms uit evenwicht gebracht door wat er rondom jou gebeurt.

 • Je wil uitdagende ervaringen integreren om ruimte te maken voor iets nieuws.

Stel je even voor:

 • Je leeft meer in het hier en nu, observeert gebeurtenissen en gaat bewust om met gedachten en emoties. 

 • Je hebt meer mogelijkheden om op een authentieke manier uit te drukken wat echt belangrijk is voor jou. 

 • Je bent mild en zorgend voor jezelf, je kan gelukkig zijn met imperfecties en ervaart emotioneel meer evenwicht.

  In de gesprekken met Marie Ann leerde ik mezelf beter kennen en graag zien. Een zalig gevoel! Haar aanpak inspireerde me om vriendelijk en zacht met mezelf om te gaan. En ze luisterde zoals ik nooit iemand zag luisteren: met volle aandacht voor mijn gedachten en waarden, zonder oordeel. Daardoor kon ik vrijuit vertellen wat ik voelde. Haar metaforen van ‘huidige en toekomstige stand van zijn’ werken heel goed voor mij, ook vandaag nog. – Johanna

Zo ondersteun ik jou in je groei:

 •  We werken rond een privé- of professioneel thema dat voor jou erg belangrijk is. Iets waar je al een tijdje mee worstelt en dat je remt om voluit jezelf te zijn.  

 • Samen ontwikkelen we je coachingtraject op maat dat mikt op duurzame verandering via oefeningen waarmee je experimenteert in je dagelijkse leven
   
 • Je leert helder kijken naar hoe je je uitdaging nu aanpakt, integreert de positieve aspecten daarvan mee en legt onderliggende patronen bloot. 

 • Je ontwikkelt nieuwe capaciteiten en kwaliteiten die je nodig hebt om te evolueren in de richting die jij wil.

Je coachingstraject duurt drie à zes maanden en we ontmoeten elkaar ongeveer tweewekelijks. We beginnen met een verkennende sessie en bouwen daarop verder. 


Waarom ik? 

 • Jij staat centraal. Ik luister actief, stel krachtige vragen en leef oprecht met je mee. Tegelijkertijd ben ik professioneel, doelgericht en down-to-earth.

 • Ik volgde tal van verrijkende opleidingen en ging zelf door positieve en krachtige veranderingsprocessen via Integral Coaching®.

 • Ik ben gepassioneerd door menselijke ontwikkeling en bouw op een jarenlange groeiervaring als mens, psycholoog, coach en Mindfulnesstrainer.

Waarom Integral Coaching®?

 • Integral Coaching® integreert positieve verandering in je hele zijn, je kennis en diverse intelligenties. Je nieuwe kwaliteiten en wijsheden gaan dus verder dan het mentale. 

 • Je kiest voor krachtige coachinggesprekken en unieke oefeningen die je innerlijke wijsheid activeren. Integral Coaching® houdt ook rekening met de systemische impact. 

 • Met Integral Coaching® kan je je levenslang verder ontwikkelen via een breed gamma van thema’s, gelinkt aan een allesomvattend model van menselijke ontwikkeling.

Integral® Coaching is gebaseerd op de theorie en ontwikkelingsprincipes van het wereldwijd erkende Integral Theory’, zoals ontwikkeld door pionierdenker Ken Wilber. De toepassing van Integral® Coaching in coaching werd verder uitgewerkt door Laura Divine en Joanne Hunt, oprichters van Integral Coaching Canada.

Geef me een seintje !

Stuur me een mail om een verkennend gesprek te plannen en te ontdekken wat Integral Coaching® voor jou kan betekenen.